November 29 | Devotion Text | Audio |

November 30 | Devotion Text | Audio |

December 1   | Devotion Text | Audio |

December 2   | Devotion Text | Audio |

December 3   | Devotion Text | Audio |

December 4   | Devotion Text | Audio |

December 5   | Devotion Text | Audio |

December 6   | Devotion Text | Audio |

December 7   | Devotion Text | Audio |

December 8   | Devotion Text | Audio |

December 9   | Devotion Text | Audio |

December 10 | Devotion Text | Audio |

December 11 | Devotion Text | Audio |

December 12 | Devotion Text | Audio |

December 13 | Devotion Text | Audio |

December 14 | Devotion Text | Audio |

December 15 | Devotion Text | Audio |

December 16 | Devotion Text | Audio |

December 17 | Devotion Text | Audio |

December 18 | Devotion Text | Audio |

December 19 | Devotion Text | Audio |

December 20 | Devotion Text

December 21 | Devotion Text | Audio |

December 22 | Devotion Text | Audio |

December 23 | Devotion Text | Audio |

December 24 | Devotion Text | Audio |

December 25 | Devotion Text | Audio |

November 29 | Devotion Text | Audio |

November 30 | Devotion Text | Audio |

December 1   | Devotion Text | Audio |

December 2   | Devotion Text | Audio |

December 3   | Devotion Text | Audio |

December 4   | Devotion Text | Audio |

December 5   | Devotion Text | Audio |

December 6   | Devotion Text | Audio |

December 7   | Devotion Text | Audio |

December 8   | Devotion Text | Audio |

December 9   | Devotion Text | Audio |

December 10 | Devotion Text | Audio |

December 11 | Devotion Text | Audio |

December 12 | Devotion Text | Audio |

December 13 | Devotion Text | Audio |

December 14 | Devotion Text | Audio |

December 15 | Devotion Text | Audio |

December 16 | Devotion Text | Audio |

December 17 | Devotion Text | Audio |

December 18 | Devotion Text | Audio |

December 19 | Devotion Text | Audio |

December 20 | Devotion Text

December 21 | Devotion Text | Audio |

December 22 | Devotion Text | Audio |

December 23 | Devotion Text | Audio |

December 24 | Devotion Text | Audio |

December 25 | Devotion Text | Audio |